Tilbage til alle begivenheder

Fortællecafé: Genetablering af Søballe Sø

20. februar, 2023 kl. 20:00 til 21:00 · Arrangør: Veng Lokalarkiv

“Hvad udad tabes, skal indad vindes”. Vi tabte Sønderjylland i 1864, da Danmark blev reduceret i både befolkning og i arealstørrelse. Dalgas opdyrkede heden, våde arealer drænedes og søers vandstand reguleredes, så jorden kunne dyrkes. Med mere eller mindre held.

Således også Gammelgård Sø / Søballe Sø. Nutiden er imidlertid en anden, nu genskaber man de oprindelige vådområder for at fremme den oprindelige fauna og flora.

Det projekt – genetablering af Gammelgård Sø / Søballe Sø – vil Hans Lück, Søballe fortælle om. Hans er formand for pumpelaget, der hidtil har sørget for at holde vandstanden lav hver sommer ved udpumpning, om vinteren slukkes pumperne og søen genskabes delvis.

Kom og hør om projektet, som nu ser ud til at blive virkelighed, så “om føje år, søen med en vandstand står”.

Alle er velkomne, kaffe og kage 20 kr