Tilbage til alle begivenheder

Generalforsamling De 7 Dale

20. marts, 2024 kl. 19:30 til 21:00 · Arrangør: De 7 Dale

𝐈𝐧𝐝𝐤𝐚𝐥𝐝𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐟𝐨𝐫𝐬𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐢 𝐃𝐞 𝟕 𝐃𝐚𝐥𝐞. Onsdag den 20. marts kl. 19.30 inviterer De 7 Dales bestyrelse til årets generalforsamling. Det foregår i Personalestuen på Veng Skole og Børnehus – og der vil blive serveret kaffe og andet godt
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af kommende budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jørgen Schytter og Stine Sandahl
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11.Evt.
Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændringer i vedtægterne:
§ 4 stk2
Indkaldelsen sker via annonce i Ugebladet
Ændres til: Indkaldelse sker via mail til de 7 byers kontaktpersoner,
I den faste dagsorden ændres punkt 9 til
Valg af revisor og revisorsuppleant.