Tilbage til alle begivenheder

Generalforsamling i De 7 Dale

31. marts, 2022 kl. 19:00 til 20:00 · Arrangør: De 7 Dale

Til Borgere i De7Dale

 

Indkaldelse til

Generalforsamling – 31. marts 2022 kl. 19.00

Afholdes på Veng Skole og Børnehus

 

Dagsorden

Ordinær generalforsamling for 2021

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 22
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Stine Sandahl og Jørgen Schytter

Begge modtager genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter

10.Valg af revisor og revisorsuppleant

11.Gennemgang af planlagte aktiviteter2022

12.Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

De7Dale