Tilbage til alle begivenheder

Inspirationsaften om vedvarende energi

2. marts, 2023 kl. 19:00 til 21:00 · Arrangør: Landsbyfællesskabet

LandsbyFællesskabet inviterer til et inspirationsmøde om borgerinddragelse, energifællesskaber og medejerskab ift. solcelleparker og andre VE installationer i Skanderborg Kommune.
Sæt kryds i kalenderen ❌ Alle interesserede borgere og politikerne i Skanderborg Kommune er inviteret
 PROGRAM
1) Overblik og inspiration: Muligheder og modeller for solcelleparker og lokale fælles energiløsninger som alternativ til private varmepumper, særlig for os, som ikke kommer i nærheden af fjernvarmen. Indlægsholder: Kim Tobiasen, selvstændig energirådgiver og igangsætter, især i de Vestjyske Kommuner, hvor man er en del længere fremme, særligt ift. modeller for solcelleparker.
 2) Kort status på, hvor Skanderborg kommune er lige nu. Indlægsholder: Karen Margrethe Høj Madsen, Chef for Plan, Teknik og Miljø
Lad os sige det rent ud: 🌞🌤
Solcelleparkerne er ikke kønne! De gør altså ikke udsigterne, naturen eller huspriserne i landdistrikterne bedre. Til gengæld er de en god forretning – for nogle. Investorerne og projektselskaberne tjener godt på det – og lodsejeren får sin del for at lægge jorden til. Tilbage står et lokalsamfund, som mister noget.
Anlæggene en en del af løsningen på den energikrise, vi står i. Og derfor er det vigtigt, at vi sammen fokuserer på løsninger der udvikler – ikke afvikler – de berørte lokalsamfund, hvis vi skal nå i mål med opgaven.
Vi håber, at vi med dette møde kan inspirere til at gribe de muligheder, der allerede findes, til gavn for HELE Skanderborg Kommune.
Vi håber at se så mange interessenter som muligt til mødet, for at påvirke den grønne fremtid i Skanderborg Kommune i en positiv retning 🌱☘️
Med venlig hilsen
LandsbyFællesskabet i Skanderborg Kommune