Jeksendalen

Jeksendalen omkranser landsbyen Jeksen. Dalen starter ved Jeksen Dalvej i syd og går ind i Århus Ådal mod nord. Her fordeler dalen sig mod Gl. Randersvej og fortsætter ud af Dalvej og videre forbi Kjællingdalen.

Lige før Kjællingdalvej kan man til venstre på marken lidt fra vejen se sognets eneste bevarede gravhøj med en overliggende sten, Mikkelballe.

 

Istidens tydelige spor

Dalen er en tydelig del af istidslandskabet. Området er et usædvanligt flot eksempel på et landskab formet af rindende smeltevand i tilslutning til den østjyske israndslinje som blev dannet for 15000 år siden.

I Jeksendalens varierede natur kan man opleve et rigt dyreliv overalt i skovene og langs bækken.
Turen gennem Jeksendalen er en stor oplevelse. Den høje løvskov, ruten passerer igennem, er levested for mange fugle f.eks. grønspætte, spurvehøg og bogfinke.

I bunden af dalen løber Jeksen Bæk. Bækken har sit udspring i området ved Gl. Randersvej 42 og løber ud i Århus Å ved Fusvad. Udspringet ligger på højderyggen mellem Jeksendalen og Illerup Ådal. Jeksen Bæk er et rigtig flot lille vandløb med en god bestand af bækørred og en sjælden fauna. Her lever isfuglen, og om vinteren kan du også være heldig at møde vandstæren.

 

Læs mere

Du kan læse mere og få idéer til gode gåture på Danmarks Smukkeste og på Adslevs hjemmeside kan du finde et godt oversigtskort.