Trampestier i De 7 Dale

Trampestier i De 7 Dale

I De 7 Dale har vi dannet et trampestilaug, hvor vi ønsker at etablere stier og ruter i lokalområdet omkring de 7 landsbyer i landsbyklyngen De 7 Dale for at skabe adgang til natur, landskab og skov. Hovediidéen er at forbinde de 7 landbyer i klyngen, så vi kan gå fra by til by ad stierne.

 

Et skønt fællesskab, Kom og vær med

De 7 Dale Trampesti Laug er en helt åben gruppe under landsbyklyngen De 7 Dale, der gerne vil bidrage til lokalsamfundet ved at udvikle og formidle aktiviteter og adgang til landskabet, naturen og skove i lokalområdet. Find gruppen “De 7 Dale Trampesti Laug” på Facebook ( https://www.facebook.com/groups/de7daletrampestilaug/) og vær med i et fællesskab omkring stierne, hvor vi mødes, har forskellige arrangementer og ture og hjælpes om at vedligeholde og danne stierne. Meld dig endelig ind og kom og vær med. 🙂

Den første sti er dannet og næste på vej

Den første sti er lavet; Møllestien fra Veng Skole og Børnehus til Veng. En smuk tur, der både byder på udsigt og vidder og skov og vand. Tjek den ud her.

Se mere om Møllestien her

Færdsel  i naturen – vis hensyn

På ruterne går du mange steder på private arealer. Lodsejerne har velvilligt åbnet arealerne for færdsel, så vis hensyn og husk altid at tage dit affald med hjem.

Naturbeskyttelseslovens regler gælder for din færdsel:
•       Du må gå og cykle på veje og stier.
•       I private skove må du gå og cykle på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang – dog ikke cykle på strækninger med forbud.
•       I offentlige skove må du også gå udenfor stierne og færdes om natten.
•       Hunde skal føres i snor
•       Du må plukke bær, svampe og blomster til eget forbrug på arealer, du har lovlig adgang til. Dog ikke fredede arter.

Ophold:
•       I private skove og på private udyrkede arealer må du ikke opholde dig indenfor 150 m fra ejerens beboelses- og driftsbygninger.
•       I offentlige skove må du ikke opholde dig indenfor 50 m fra beboede bygninger.

Jagt, landbrug og skovarbejde:
Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede arealer og private skove kan ved skiltning forbyde adgang på dage, hvor der er jagt, eller der er intensivt landbrugs- og skov-arbejde.

———